fbpx

Parafia i Prawo

Parafia i Prawo

Przynależność do Parafii

Kodeks Prawa Kanonicznego (KPK) przynależność parafialną normuje w następujących kanonach.

Kan. 515
§ 1. Parafia jest określoną wspólnotą wiernych, utworzoną na sposób stały w Kościele partykularnym, nad którą pasterską pieczę, pod władzą biskupa diecezjalnego, powierza się proboszczowi jako jej własnemu pasterzowi.

Kan. 518
Z zasady ogólnej parafia powinna być terytorialna, a więc obejmująca wszystkich wiernych określonego terytorium. Gdzie jednak jest to wskazane, należy tworzyć parafie personalne, określone z racji obrządku, języka, narodowości wiernych, jakiegoś terytorium, albo z innego jeszcze powodu.

Czytaj więcej: Przynależność do ParafiiKorzystanie z materiałów za zgodą administrator.