* Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
* Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
* Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.
* Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.
* Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.
* Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
* Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
* Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.
* Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.
* Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.
* Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.
* Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

Jesteśmy na FB

Liturgia na dziś

bibliaKKK konferencja episkopatu polski

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.